Speelhuisjeskeuze
Home

Kennis stellen PVE in de witgoed

Kennis stellen PVE in de witgoed door:  Bosch Witgoed reparatie Amsterdam

 

Voor de omschrijving van het doel en het opstellen van het P.V.E. is kennis noodzake!ijk over

— voeding en voedselbereiding textiel en

— wonen.

Om een goede keuze te kunnen maken, m.a.w. een doe!matig apparaat te kunnen ide- zen, is kennis van huishoudelijke apparaten noodzakelijk. Dit laatste zullen we wat nader uitwerken volgens AEG witgoed reparatie Amsterdam.

 

Doelmatigheid  in de wasmachine

 

On de doelmatigheid van een apparaat zeif te kunnen beoorde!en, is a!lereerst inzicht in het werkingsprincipe van belang. Op grond hiervan kan immers ongeveer nagegaan worden wat van het apparaat verwacht mag worden. Voorbee!d: het principe van hoogfrequent verwarming dat in een magnetronoven wordt toegepast heeft tot gevo!g dat afleen vochtbevattende produkten hierin op hogere temperatuur kunnen worden gebracht, dat de verwarming in het gehele produkt tegelijkertijd plaatsvindt en dat geen korstvorming optreedt. Voor het roosteren van vlees of brood is zo’n oven dan ook ongeschikt voor de witgoed.

 

Witgoed onderdelen en de prijzen

Ook kennis van de constructie van het apparaat en van onderdelen ervan kan inzicht geven in de eigenschappen die we ervan kunnen verwachten. Voorbeeld: twee centrifhges met hetzelfde tromme!toerental, dezelfde gaatjesconstructie in de tromme!wand, maar met verschillende diameter van tromme! zullen een verschillend centrifuge-effect hebben. De tromme! met grotere diameter za! het wasgoed beter centrifugeren van de witgoed.

Eiegnschappen witgoed Apparaten

 

On een goede keuze te kunnen maken is kennis van de eigenschappen van apparaten van groot be!ang. Niet alleen technische eigenschappen, maar ook ruimtelijke eigenschappen bepalen de doelmatigheid. Vat zijn de afmetingen van het apparaat, weilce eisen stelt het apparaat aan de ruimte waarin het moet worden opgesteld? Hoe geschiedt toevoer van elektrische energie, van water, afvoer van damp, geur, afvalwater? Hoevee! werkruimte is er rondom het apparaat nodig?

Ook de veiligheid van het apparaat moet in de beoordeling worden betrokken. Zijn de onderde!en van een elektrisch apparaat die onder elektrische spanning staan vo!doende tegen aanraking beveiligd? Zijn er bij gastoestellen voorzieningen getroffen om te voorkomen dat ongewenste gasuitstroming plaats vindt? Is de centrifugetrommel voldoende afgeremd als men het centrifugedekse! opent?