Speelhuisjeskeuze
Image default
Bedrijven

Een container voor gemengd afval

Wat je zou kunnen verstaan onder gemengd afval, levert nog weleens discussies op. Als je lekker aan het verbouwen bent of je gaat bijvoorbeeld verhuizen, krijg je veelal te maken met veel verschillende soorten afval. Dit kun je niet zomaar weggooien en het moet dan ook in een daarvoor bestemde afvalcontainer. Niet iedereen weet wat gemengd afval precies is en wat in welke container gestopt kan worden. Het is het fijnst als je van tevoren uitzoekt wat je het beste kunt doen met alle materialen.

Aparte afvalcontainers per afvalsoort

Voor veel afvalsoorten bestaan er verschillende afvalcontainers. Gemengd afval is eigenlijk bouw- en sloopafval. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om plafondplaten, radiatoren, metalen en isolatiemateriaal. Dit kun je kwijt in een gemengde afvalcontainer. Tevens heb je voor allerlei soorten afval aparte containers. Zo kun je een puincontainer huren voor alle puin dat vrijkomt tijdens een verbouwing bijvoorbeeld. Daarnaast zijn er aparte containers voor onder andere hout en grofvuil. Bij grofvuil moet je denken aan glas, kunststoffen, gips, papier en veel meer. Een puincontainer huren of hout in een daarvoor bestemde container gooien is natuurlijk fijn, maar één container voor gemengd afval is uiteraard het meest praktisch.

Afvalsoorten die niet in een gemengde container mogen

Als je lekker aan het klussen en verbouwen bent, wil je het jezelf zo makkelijk mogelijk maken. Alle afval in één gemengde container doen is dan ideaal. Echter zijn er afvalstoffen die je niet zomaar bij elkaar kunt gooien. Soms is afval gevaarlijk en kan het chemisch zijn of asbest bevatten. Ook kunnen sommige afvalsoorten vervuilend zijn. Hierbij zou je kunnen denken aan dakleer of dakafval. Bovendien is afval soms niet meer te sorteren. Dit is het geval met grond.

Het recyclen van gemengd afval

Het recyclen van afval gaat het beste wanneer het afval gescheiden is. Afval in een gemengde afvalcontainer kan ook prima gerecycled worden. Dit proces is echter veel uitgebreider. Ten eerste worden de grotere delen afval eruit gehaald. Daarna worden de kleinere stukken geplaatst op een sorteerband. Hierbij worden de metalen eruit gehaald. Tevens wordt het plasticafval, papierafval en hout gescheiden. Tot slot vindt er nog een handmatige scheiding plaats.

https://afvalcontainersrijnmond.nl/puincontainer-huren/