Speelhuisjeskeuze
Image default
Onderwijs

Het cultureel zelfportret op school, de ideale basis voor later!

Cultureel zelfportret, kinderen beleven bewust kunst en cultuur

Wil je als schoolhoofd het vak ckv zo goed mogelijk aanbieden? Dan stimuleer je kinderen om een cultureel zelfportret ckv te maken. Het vak Culturele en Kunstzinnige Vorming is ingevoerd in de bovenbouw, maar niets belet je als onderwijsinstelling om een cultureel zelfportret ook in andere niveau’s van het onderwijs in te voeren. Het laat hen nadenken over wat ze in hun leven allemaal al aan cultuur hebben beleefd en wat ze nog willen op gebied van cultuur en kunst. Help jij je leerlingen voor zichzelf een cultuurplan op te maken? Dit wordt hun leidraad op gebied van kunst en cultuur.

Hoe een cultureel zelfportret opmaken? Ook dat vraagt creativiteit!

Achter het maken van een cultureel zelfportret schuilt een hele theorie. Er bestaat een geijkte vragenlijst om dit portret op te maken. Het komt erop neer dat het kind oplijst wat het al aan cultuur heeft gedaan, wat het op dit moment allemaal doet en wat het in de toekomst nog wil doen. De grote uitdaging, maar tegelijk ook het leukste stuk aan het zelfportret, is om dit portret vorm te geven. Hier komt de fantasie en de creativiteit van het kind helemaal tot zijn recht. De hierboven genoemde ‘lijst’ kan in alle vormen voorkomen. Misschien heeft het kind in dans workshops geleerd hoe zich te uiten en wil het een aantal filmpjes opnemen die vertellen hoe zijn of haar cultureel zelfportret er uitziet? Of gaat het om een kind met technische aanleg? Dan kan het in een reeks etsen of specifieke printtechnieken vorm geven aan zijn of haar zelfportret.

Het cultureel zelfportret als basis voor later

Op school, dankzij het cultureel zelfportret leert het kind dus nadenken over de beleving van cultuur. Dit is een ideale basis voor later. Na de schooltijd zal de jongere niet ophouden om zichzelf te bevragen over zijn culturele beleving. Het zal blijven op zoek gaan naar uitdagingen op gebied van kunst en cultuur. Door kunst en cultuur op school een plek te geven, stimuleer je jonge mensen tot een open geest en creativiteit. Het begrip ‘op zoek naar zichzelf’ krijgt hier vorm. Welke richting ze later uitgaan op gebied van cultuur, bepalen ze volledig zelf. Gaan ze passief, maar toch regelmatig, om met cultuur of worden het echte topsterren? De toekomst zal het uitwijzen! Jij als school hebt alvast je bijdrage geleverd!

https://kleinkunstig.nl