Speelhuisjeskeuze
Home

Veiligheidsglas voor een veilige omgeving

Men woont graag in een veilige omgeving. Zeker als je kinderen hebt is dit belangrijk. Denk aan goede woonwijk en veilige omstandigheden in huis. Veiligheidsglas is een mooi voorbeeld hoe je je woning wat extra veiligheid mee kan geven. Veiligheidsglas is een verzamelnaam voor een aantal verschillende glasproducten. Deze glassoort is voor verschillende doeleinden versterkt en heeft als doel om de veiligheid te waarborgen. Een andere benaming voor veiligheidsglas is safety glass.

Het is een glas met extra veiligheidsvoorzieningen, waardoor het glas minder snel zal breken. Mocht het toch kapot gaan zullen er minder gauw onveilige situaties ontstaan. Het glas bestaat eigenlijk altijd uit meerdere lagen. Het is ook mogelijk om meerdere soorten veiligheidsglas met elkaar te combineren. Veelvoorkomende soorten veiligheidsglas zijn gehard glas, gelaagd glas, kogelwerend glas, draadglas, brandwerend glas en anti-inbraak glas. Al deze glassoorten dienen ter bescherming.

Op plekke waar glas makkelijk breekbaar is kan ervoor gekozen worden op veiligheidsglas te plaatsen. Bij gewoon glas ontstaan er bij een breuk allerlei gevaarlijke scherven en openingen in het glas, die kunnen leiden tot lichamelijk letsel, zoals snijwonden. Een glasbreuk kan ernstige gevolgen hebben. Voor dergelijke situaties is er dan veiligheidsglas. Dit glas heeft een veilig breukpatroon, waardoor er bij een raam kapot geen grote scherven of openingen ontstaan. De kans op ernstig letsel wordt daarmee aanzienlijk beperkt.

Ook glas om te beschermen tegen diefstal valt onder veiligheidsglas. Dit glas heeft als belangrijk kenmerk dat het bijna onmogelijk is om in korte tijd een opening in het glas te forceren. Veel dieven zullen hierdoor ontmoedigd worden. Veiligheidsglas kan zelfs zo sterk worden gemaakt dat het zelfs met forse middelen nauwelijks kapot te krijgen is. Hoe meer folies en hoe meer glasbladen er worden gebruikt, hoe sterker het glas zal zijn en hoe minder glasreparatie er gedaan hoeft te worden. Beveiligingsglas is dus in verschillende sterktes aan te schaffen.

http://glasned24.nl