Speelhuisjeskeuze
Home

Moeilijk ontslag

Het is in het openbaar onderwijs bijna onmogelijk om docenten te ontslaan. Dit komt omdat docenten volgens de wet een ambtenaar zijn. Ook al staan scholen op zichzelf ze moeten zich toch aan allerlei regels houden en één van die regels is dat docenten niet zonder slag of stoot ontslagen kunnen worden.

Dit roept hele vervelende situaties op. Het komt soms voor dat een docent totaal niet in het team past, maar dat zelf wel vind. Deze docent zal dus op zijn plek blijven zitten en de kans dat deze weggaan is nihil. Er is een heel groot en sterk dossier nodig om de docent te kunnen ontslaan. Echter een ontslag is geen vriendelijke oplossing. Het is beter als de docent en de school op een iets vriendelijkere manier afscheid kunnen nemen.

Eén van de manieren om tot een goed afscheid te komen met een personeelslid is door een outplacementtraject. Bij een outplacementtraject bied je de docent aan om samen een nieuwe baan te vinden. Hierdoor komt de persoon niet zonder werk te zitten en kun je eventueel nog aanvullende afspraken maken over het vertrek.

Een outplacementtraject houdt in dat iemand begeleid wordt bij het vinden van een (nieuwe) baan. In juridisch moeilijke situaties is het heel goed om een dergelijk aanbod te doen omdat er in een vroeg stadium vaak nog gepraat kan worden. Het voordeel van outplacement ten opzichte van zelf een nieuwe baan zoeken, is dat er bij outplacement veel sneller een passende baan wordt gevonden. Verder wordt deze baan vaak ook beter betaald. Een outplacementtraject wordt door een outplacementbureau zoals Carrièrepoort aangeboden. www.carrierepoort.nl is een goede plaats om een outplacementtraject te starten. Je kunt bij hun terecht als je alleen behoefte hebt aan advies maar ook als je graag gebruik wilt maken van hun diensten. Zij kunnen de situatie een stap verder helpen.

X

https://carrierepoort.nl/